Minimusics durant els seus tallers de música al Roser

....Desenvolupant una sensibilitat oberta, curiosa i inquieta que els porti a rebre amb interès els estímuls quotidians, i alhora possibilitant anar més enllà investigant i construint coneixement, tècniques i recursos per a enriquir i profunditzar les seves experiències i poc a poc anar formant un segell individual i personalitat pròpia.
La música hauria d’estar present en l’educació no com una activitat puntual, sinó com una experiència quotidiana i profunda.

Veure vídeo: